Enrolmen Murid STARULe


ENROLMEN MURID
(sehingga 05.03.2018)

SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ DARUL RIDZUAN 
LENGGONG

 
 
Tahun
Ting 1
Ting 2
Ting 3
Ting 4
Ting 5
Jumlah Murid
 2012

22 orang
22 orang
2013

22 orang
23 orang45 orang
2014

20 orang
20 orang
20 orang


60 orang

2015
18 orang
20 orang
19 orang
4 orang

61 orang

2016
19 orang
16 orang
20 orang
12 orang
4 orang
71 orang

2017

14 orang

18 orang

16 orang

12 orang

10 orang

70 orang

2018

17 orang

14 orang

17 orang

9 orang

12 orang

69 orang

201916 orang

14 orang

13 orang

9 orang

52 orang
 
 
 
 
 
 

Tiada ulasan:

"BERANI BERKORBAN DAN BERUBAH, KEJAYAAN ADALAH GANJARANNYA"